Waarom coaching en training aanbieden onder de naam Story_Of_The_Wolf?

Eerlijk, vooreerst ik vind het best goed klinken en bovendien vind ik het leuk om via storytelling mijn aanpak als coach en trainer te mogen toelichten. Een beetje mystiek maakt het spannend en het ontdekken waard, vind je niet?

Waar ik mij - binnen de context van Story_Of_The_Wolf - naar richt is het coachen, trainen en begeleiden van mensen met goesting. En coaching is het faciliteren van denken en leren, en verbeelden of verpakken via een verhaal helpt dan om zaken ietwat apart te kunnen voorstellen, bv. vanuit een verrassende invalshoek die ruimte geeft en aanzet tot nadenken.

Het wolvenverhaal over twee vechtende wolven (zie homepage) gebruik ik als metafoor voor de interne dialoog in eenieders hoofd. In dit geval het hoofd van mijn gesprekspartner, en … als we samen in zee gaan, mogelijks dat van jou.

Wat jouw verhaal ook is, jij bepaalt welke wolf in jouw verhaal wint.
De coach is observator en facilitator.
Jij denkt, jij beslist, jij beweegt.

De subtiele link tussen ‘Story_Of_The_Wolf’ en ‘SWOT analyse’

De alom bekende en in managementkringen veel gebruikte SWOT-analyse omvat 4 uitgangspunten voor onderzoek: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Door vanuit Story_Of_The_Wolf het acronym S_O_T_W te vormen kreeg dezelfde lettercombinatie een andere volgorde en dito focus, namelijk Strengths, Opportunities, Threats en Weaknesses. Noem het een verborgen stukje constructieve slimheid!

Als startpunt van een S_O_T_W analyse bekijken we samen de sterktes en opportuniteiten, evenwel zonder daarbij blind te willen zijn voor mogelijke bedreigingen en zwaktes. Een goede analyse vraagt immers om volledigheid en een 360° kijk. Ik begin dus met het kijken naar kracht, kunde, mogelijkheden en goesting. Deze constructieve focus zal je denkproces richting beslissing een enthousiasmerende boost geven. We gaan samen vanuit de aanwezige talenten en diverse mogelijkheden onderzoeken of jouw idee of standpunt een echte keuze en volwaardig engagement kan worden. Zie ook rubriek Methodiek.

Ben jij klaar voor de volgende stap?
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Coaching door S_O_T_W kan je daarbij helpen!

En - voor de purist in velen van ons -, “Wat doen die streepjes tussen de letters?”. Zij maken letterlijk de verbinding tussen de 4 letters. Verbinden is immers essentieel binnen een coachingsproces en bij interactie tussen mensen in het algemeen.