Kernwoorden:
STRESS EN BURN-OUT _ VERBINDENDE COMMUNICATIE

STRESS EN BURN-OUT

Gecertificeerd Stress- en Burn-out coach vanuit de corporate opleiding van Better Minds at Work.

Lid van de VESB, de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches.

Ik ben zelf geen ervaringsdeskundige in deze materie maar begrijp bijzonder goed dat een mens verstrikt kan raken door de hectiek van de moderne tijd. Preventief er voor zorgen dat de strik correct gestrikt wordt én blijft of de strik helpen ontwarren is de taak van de burn-out coach.

Preventief en curatief is individuele coaching de hulplijn bij uitstek.
Zie ook, Individuele Coaching - PACE en B³ - gericht op het beheersen van ‘stress en burn-out’.

Algemene info:

 1. Ik probeer waar mogelijk de link burn-out - ziekte niet te expliciteren.  Ik werk vanuit het besef dat burn-out best niet exclusief gelinkt wordt met de werkcontext alleen, al is er wel een noodzakelijk oorzakelijk verband om van burn-out te kunnen spreken.  Maar ik werk graag systemisch en het is bekend dat soms ook de thuissituatie en persoonlijke weerbaarheid een rol spelen. De combinatie van deze 3 factoren samen is determinerend en gebruik ik als uitgangspunt.
 2. Binnen het PACE model dat ik gebruik wordt gesproken over ‘intelligent energiemanagement’ opgebouwd vanuit de 3 krachtvelden:
  • RATIO - mentale kracht: creatief, analytisch en communicatief intelligent
  • EMO - emotionele kracht: open, empathisch, moedig, gepassioneerd intelligent
  • FYSIO - fysieke kracht: gezond, alert, lichaamsbewust intelligent.

Wetgeving: werk.belgie.be
KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (BS 28.4.2014)

Inspiratiesessie

Kernwoorden: 
INFOSESSIE _ ENERGIE winst _ ENERGIE verlies _ genereren van GOESTING
Richt zich op het individu / medewerker

Ik geef informatie mee over wat er voorafgaand en tijdens zo’n burn-out fysiek, mentaal en emotioneel met een mens gebeurt en we bekijken samen hoe je je als individu kan wapenen tegen een teveel aan stress en burn-out. Wat zien we gebeuren? Wat voel je gebeuren? Wat kan je betekenen voor je collega of als leidinggevende voor je medewerker? Wie loopt risico?
Na zo'n sessie zijn de deelnemers op de hoogte van de impact van stress en kunnen ze een inschatting maken van hun eigen risico op burn-out.  Bovendien krijgen ze handvatten aangereikt ter voorkoming.

Bedoeld voor de actief jagende wolf.

Duur van de inspiratiesessie: 2u à 3u
Bedoeld voor zowel grote als kleine groepen.

Organisatietraject

Kernwoorden: 
INFOSESSIE _ BEVRAGING _ RISICOANALYSE _ ADVIES _ HR- EN WELZIJNSPROJECT
Richt zich op de organisatie en de medewerker.

Uitrollen van meerdere identieke sessies die zich - naast het meegeven van aan medewerkers zoals hierboven beschreven - ook richten op het verzamelen van info over stressoren uitgaande vanuit de 5 A's (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen).

Deze aanpak draagt een win-win in zich. Enerzijds wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om de risico's in kaart te brengen en anderzijds wordt al gestart met sensibilisatie. Veelal wordt gekozen voor het in kaart brengen van de risico's voor een klassieke enquête via mail, wat voor de bevraagde meestal op weinig interesse en enthousiasme kan rekenen. Ik geloof stellig in een meer actieve participatie van bij het begin. De ‘conditio sine qua non’ is dan wel dat er een voldoende hoog percentage (en representatief aantal) personeelsleden deelneemt. Meerdere sessies dus die open gesteld worden voor alle personeelsleden, bij voorkeur georganiseerd vanuit de verschillende functiegroepen die actief zijn binnen je organisatie. Voor directieleden zijn energie boosters/drains immers anders dan deze van bv. logistieke medewerkers. Ik breng dan voor jullie in kaart wat als mogelijke psychosociale risico’s door de eigen personeelsleden naar voor werd geschoven en koppel de gedetecteerde risico's, samen met een voorstel tot actieplan, terug aan HR en directie.

Bedoeld voor de wolvenroedel vol jagende wolven.

Duur van deze sessie(s): 3u.
Werken in groepen van max. 12 deelnemers.

 

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Introductie tot verbindende communicatie

Kernwoorden:
COMMUNICATIEDYNAMIEK _ INZICHT IN EIGEN COMMUNICEREN EN DAT VAN ANDEREN _ COMMUNICATIEMODELLEN

Deze - theoretische - introductie moet gezien worden als een tapas-ervaring (kleine proevertjes) m.b.t. communicatie en de vele valkuilen en zegeningen van communiceren.  Deze introductie kan ook gezien worden als een springplank naar de 3-daagse opleiding.
Indien gewenst kan deze opleiding zich meer exclusief focussen op specifieke doelen qua communicatie, zoals bv. teamcommunicatie.

Bedoeld voor de wolf die verbinding zoekt met zichzelf en andere wolven.

Geschikt voor groepen tot 12 deelnemers. Halve of volledige dag.

3-daagse opleiding: verbindende communicatie

Kernwoorden:
ONTWIKKELEN EMPATISCH VERMOGEN _ FEEDBACKTRAINING _ VERSTERKEN ASSERTIVITEIT _ CONFLITCOMMUNICATIE

Deze intensieve communicatietraining - gespreid over 3 dagen - geeft een inzicht in de dynamiek van communiceren en richt zich, naast theoretische kennis en modellen, op het begeleid oefenen in communicatie tussen de deelnemers. De deelnemers zijn na deze training klaar zijn om zich op een correcte manier staand te houden in de grote boze wolvenwereld.

Deze training biedt een antwoord op de vragen

 • Hoe kan ik op een goede manier feedback geven en ontvangen?
 • Hoe kan ik communiceren met mededogen en begrip voor de ander en tegelijkertijd trouw blijven aan mezelf?
 • Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit?
 • Hoe krijg ik aandacht voor wat ik wil inbrengen?
 • Hoe kan ik assertief zijn zonder daarbij agressief over te komen of net moediger worden in mijn communiceren in plaats van mezelf terug te trekken?
 • Hoe slaag ik er in om écht te luisteren?

Bedoeld voor de wolf die z'n territorium / kennis wenst uit te breiden en dit wil realiseren vanuit duurzame verbinding met anderen.

Aanbod voor groepen tot max. 15 deelnemers. 3 volledige trainingsdagen (al dan niet gespreid).