Kernwoorden:
SOCIAL CONNECTING _ DIGITAAL FACILITEREN _ VANUIT UW én ONS KOT!

Ben je op zoek naar iets interessant én leuk om jouw thuiswerkend team mee te verrassen?

Een teambuilding, jaarlijks personeelsfeest, personeelsuitstap in de zomermaanden, een gezellige afterwork… dit alles is nu niet mogelijk.  Psychologen waarschuwen ons voor het gebrek aan verbinding met elkaar, en net dat overkomt ons nu, ... of toch niet…

Iedere teamverantwoordelijke die op een originele manier zijn/haar team -dat nu noodgedwongen van thuis uit werkt- wil belonen kan bij ons terecht.  Bedoeld voor alle teams die nu, met elkaar, voor elkaar én anderen maar vooral noodgedwongen vanop veilige afstand van elkaar, aan de slag zijn!

Voor hen is er nu het aanbod om gedurende ±3u met elkaar te connecteren, begeleid door 2 coaches die zichzelf verbindend expert mogen noemen.  Wim Rombaut en Sven Van wettere begeleiden jouw team vanop een digitaal platform zodat ze hernieuwd kennis met elkaar kunnen maken via interessante vragen, ludieke opdrachten en spraakmakende interventies, alles vanop afstand.  Iedereen thuis, vanuit zijn of haar kot, en toch verbonden met elkaar!  Dit verbindend concept is opgebouwd rond het PACE model, zijnde Presteren/Pauzeren op een Authentieke, Constructieve en Enthousiaste manier.

 • Authentiek focust op de medewerker: “wat kan/wil jij vertellen over jezelf aan collega's, mogelijks iets wat de anderen zal verbazen?”, “wat heb jij nodig om nu goed te functioneren?”, “wat doet deze situatie met jou?”, … 'social connecting' in actie!
 • Constructief is te begrijpen als: “hoe ga je op een constructieve manier om met deze situatie?”, “wat doe je al goed en wat kan er beter?”, gevolgd door tips en tricks
 • Enthousiast als kers op de taart: “waar kijk jij nu naar uit?”, “wat zorgt voor een geluksgevoel?", kortom we beluisteren elkaars dromen.

We leveren kwaliteitsvol maatwerk en door ons bijzonder goed voor te bereiden garanderen we dat, na deze korte en krachtige teambuilding, jouw thuiswerkende medewerkers met hernieuwde energie, én met een bredere kijk op elkaars functioneren, opnieuw enthousiast aan de slag gaan!
Dit is jouw uniek cadeau aan hen!

Interesse in dit nieuwe concept?  Je kan je kenbaar maken via ‘Stel je vraag’.

Kernwoorden:
VERTROUWEN _ INTEGRITEIT _ MOTIVATIE _ EFFECTIVITEIT _ WELZIJN _ GELUK

Algemene info:
Individuele coaching kan – afhankelijk van thematiek en het verwachte resultaat - met succes eindigen na 1 gesprek. Meer courant is dat het eerste gesprek resulteert in een coachingstraject van doorgaans 5 sessies van 1 tot max. 2 uur. De tijd tussen sessies wordt in samenspraak bepaald.  Veel klanten blijven ook nadien het contact opzoeken voor coaching voor begeleiding bij het verder vormgeven van wat op hun pad komt. We spreken dan van individuele coaching met open einde.

Individuele coaching - PACE en B³ - gericht op persoonlijk welbevinden 
bedoeld voor de wolf in ieder van ons dus voor wie

 • zichzelf een doel heeft gesteld en zich op de weg daarnaartoe wil laten inspireren
 • op zoek is naar een doel / missie voor zichzelf
 • wil evolueren van complexiteit naar effectiviteit
 • houvast zoekt in onzekere tijden
 • op zoek is naar veerkracht
 • wil werken aan zelfbeeld, zelfinzicht en zelfvertrouwen
 • wil herbronnen
 • zichzelf beter wil leren kennen.

Individuele coaching - PACE en B³ - gericht op loopbaanbegeleiding (evenwel zonder mogelijkheid tot gebruik loopbaancheques) bedoeld voor de ambitieuze doch zoekende wolf dus voor wie

 • wil nadenken over zijn of haar loopbaan
 • voor zichzelf een nieuwe rol of uitdaging zoekt en zich op de weg daarnaartoe wil laten inspireren
 • wil nadenken over ontwikkelinitiatieven met het accent op talent en passie
 • kritisch durft en wil kijken naar de huidige werkcontext
 • meer (of opnieuw) wil werken vanuit goesting
 • professioneel wil (door)groeien
 • zichzelf beter wil leren kennen.

Individuele coaching - PACE en B³ - gericht op krachtig leiderschap
bedoeld voor ‘leaders of the pack’ die als leidinggevende

 • net starten en hun eigen weg zoeken
 • al jaren leidinggevende zijn en een nieuw elan nastreven voor zichzelf en hun team
 • willen kiezen voor een nieuwe vorm van leiderschap en leidinggeven
 • met vertrouwen willen leren delegeren
 • resultaatgerichter willen werken
 • krachtig hun boodschap willen uitdragen
 • hun organisatietalent willen aanscherpen
 • zichzelf als leidinggevende beter willen leren kennen.

Individuele coaching - PACE en B³ - gericht op het duurzaam versterken van de organisatie
bedoeld voor de ALFA wolf en het wolvennest voor CEO’s, kleine en grote ondernemers, leden van directieteams, managers die

 • willen werken aan de bedrijfscultuur
 • begeleid willen worden in hun strategisch denken
 • op zoek zijn naar een betere link en verbinding met klanten, werknemers en zichzelf
 • op zoek zijn naar – in een meer continue context – een open en eerlijk klankbord, ‘It’s lonely at the top!’ indachtig.

Individuele coaching – PACE en B³ - gericht op het beheersen van ‘stress en burn-out
bedoeld voor de actieve wolf die

 • zich preventief wil wapenen tegen de negatieve gevolgen van stress
 • burn-out of bore-out te slim af wil zijn
 • na burn-out de schouders opnieuw wil rechten
 • duurzame re-integratie zoekt na langdurige afwezigheid op het werk.

Individuele coaching - PACE en B³ - gericht op studenten
bedoeld voor de jonge wolf die

 • nood heeft aan externe motivatie bv. voor het bereiken van een doel / diploma
 • nood heeft aan een (effectiever) plan van aanpak
 • nood heeft aan een veilig en eerlijk klankbord
 • wil nadenken over studiekeuze / beroepskeuze
 • wil werken aan zelfbeeld, zelfinzicht en zelfvertrouwen.

Kernwoorden:
STRESS EN BURN-OUT _ VERBINDENDE COMMUNICATIE

STRESS EN BURN-OUT

Gecertificeerd Stress- en Burn-out coach vanuit de corporate opleiding van Better Minds at Work.

Lid van de VESB, de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches.

Ik ben zelf geen ervaringsdeskundige in deze materie maar begrijp bijzonder goed dat een mens verstrikt kan raken door de hectiek van de moderne tijd. Preventief er voor zorgen dat de strik correct gestrikt wordt én blijft of de strik helpen ontwarren is de taak van de burn-out coach.

Preventief en curatief is individuele coaching de hulplijn bij uitstek.
Zie ook, Individuele Coaching - PACE en B³ - gericht op het beheersen van ‘stress en burn-out’.

Algemene info:

 1. Ik probeer waar mogelijk de link burn-out - ziekte niet te expliciteren.  Ik werk vanuit het besef dat burn-out best niet exclusief gelinkt wordt met de werkcontext alleen, al is er wel een noodzakelijk oorzakelijk verband om van burn-out te kunnen spreken.  Maar ik werk graag systemisch en het is bekend dat soms ook de thuissituatie en persoonlijke weerbaarheid een rol spelen. De combinatie van deze 3 factoren samen is determinerend en gebruik ik als uitgangspunt.
 2. Binnen het PACE model dat ik gebruik wordt gesproken over ‘intelligent energiemanagement’ opgebouwd vanuit de 3 krachtvelden:
  • RATIO - mentale kracht: creatief, analytisch en communicatief intelligent
  • EMO - emotionele kracht: open, empathisch, moedig, gepassioneerd intelligent
  • FYSIO - fysieke kracht: gezond, alert, lichaamsbewust intelligent.

Wetgeving: werk.belgie.be
KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (BS 28.4.2014)

Inspiratiesessie

Kernwoorden: 
INFOSESSIE _ ENERGIE winst _ ENERGIE verlies _ genereren van GOESTING
Richt zich op het individu / medewerker

Ik geef informatie mee over wat er voorafgaand en tijdens zo’n burn-out fysiek, mentaal en emotioneel met een mens gebeurt en we bekijken samen hoe je je als individu kan wapenen tegen een teveel aan stress en burn-out. Wat zien we gebeuren? Wat voel je gebeuren? Wat kan je betekenen voor je collega of als leidinggevende voor je medewerker? Wie loopt risico?
Na zo'n sessie zijn de deelnemers op de hoogte van de impact van stress en kunnen ze een inschatting maken van hun eigen risico op burn-out.  Bovendien krijgen ze handvatten aangereikt ter voorkoming.

Bedoeld voor de actief jagende wolf.

Duur van de inspiratiesessie: 2u à 3u
Bedoeld voor zowel grote als kleine groepen.

Organisatietraject

Kernwoorden: 
INFOSESSIE _ BEVRAGING _ RISICOANALYSE _ ADVIES _ HR- EN WELZIJNSPROJECT
Richt zich op de organisatie en de medewerker.

Uitrollen van meerdere identieke sessies die zich - naast het meegeven van aan medewerkers zoals hierboven beschreven - ook richten op het verzamelen van info over stressoren uitgaande vanuit de 5 A's (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen).

Deze aanpak draagt een win-win in zich. Enerzijds wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om de risico's in kaart te brengen en anderzijds wordt al gestart met sensibilisatie. Veelal wordt gekozen voor het in kaart brengen van de risico's voor een klassieke enquête via mail, wat voor de bevraagde meestal op weinig interesse en enthousiasme kan rekenen. Ik geloof stellig in een meer actieve participatie van bij het begin. De ‘conditio sine qua non’ is dan wel dat er een voldoende hoog percentage (en representatief aantal) personeelsleden deelneemt. Meerdere sessies dus die open gesteld worden voor alle personeelsleden, bij voorkeur georganiseerd vanuit de verschillende functiegroepen die actief zijn binnen je organisatie. Voor directieleden zijn energie boosters/drains immers anders dan deze van bv. logistieke medewerkers. Ik breng dan voor jullie in kaart wat als mogelijke psychosociale risico’s door de eigen personeelsleden naar voor werd geschoven en koppel de gedetecteerde risico's, samen met een voorstel tot actieplan, terug aan HR en directie.

Bedoeld voor de wolvenroedel vol jagende wolven.

Duur van deze sessie(s): 3u.
Werken in groepen van max. 12 deelnemers.

 

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Introductie tot verbindende communicatie

Kernwoorden:
COMMUNICATIEDYNAMIEK _ INZICHT IN EIGEN COMMUNICEREN EN DAT VAN ANDEREN _ COMMUNICATIEMODELLEN

Deze - theoretische - introductie moet gezien worden als een tapas-ervaring (kleine proevertjes) m.b.t. communicatie en de vele valkuilen en zegeningen van communiceren.  Deze introductie kan ook gezien worden als een springplank naar de 3-daagse opleiding.
Indien gewenst kan deze opleiding zich meer exclusief focussen op specifieke doelen qua communicatie, zoals bv. teamcommunicatie.

Bedoeld voor de wolf die verbinding zoekt met zichzelf en andere wolven.

Geschikt voor groepen tot 12 deelnemers. Halve of volledige dag.

3-daagse opleiding: verbindende communicatie

Kernwoorden:
ONTWIKKELEN EMPATISCH VERMOGEN _ FEEDBACKTRAINING _ VERSTERKEN ASSERTIVITEIT _ CONFLITCOMMUNICATIE

Deze intensieve communicatietraining - gespreid over 3 dagen - geeft een inzicht in de dynamiek van communiceren en richt zich, naast theoretische kennis en modellen, op het begeleid oefenen in communicatie tussen de deelnemers. De deelnemers zijn na deze training klaar zijn om zich op een correcte manier staand te houden in de grote boze wolvenwereld.

Deze training biedt een antwoord op de vragen

 • Hoe kan ik op een goede manier feedback geven en ontvangen?
 • Hoe kan ik communiceren met mededogen en begrip voor de ander en tegelijkertijd trouw blijven aan mezelf?
 • Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit?
 • Hoe krijg ik aandacht voor wat ik wil inbrengen?
 • Hoe kan ik assertief zijn zonder daarbij agressief over te komen of net moediger worden in mijn communiceren in plaats van mezelf terug te trekken?
 • Hoe slaag ik er in om écht te luisteren?

Bedoeld voor de wolf die z'n territorium / kennis wenst uit te breiden en dit wil realiseren vanuit duurzame verbinding met anderen.

Aanbod voor groepen tot max. 15 deelnemers. 3 volledige trainingsdagen (al dan niet gespreid).

 

Kernwoorden:
TEAMSPIRIT _ ONTWIKKELEN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN _ SAMENWERKING _ TEAMDOELSTELLINGEN

Als coach faciliteer ik groepen/teams in functie van een op voorhand besproken doelstelling. Het kan gaan over het installeren van een betere samenwerking en het bevorderen van de collegialiteit, of het via een denkoefening betrekken van een team bij het beleid, enz.

Ik maak daarbij gebruik van diverse methodieken en opstellingen. Een echte aanrader zijn de teambuildingsessies waarbij ook het creatieve aandacht krijgt. We koppelen dat creatieve aspect dan handig met de thematiek.

Horen, Zien en Spreken

 

Ruime ervaring met het coachend begeleiden van:

 • verandertrajecten;
 • directieteams;
 • (midden-)managementteams bij het bepalen van strategische en/of operationele doelstellingen, en het communiceren hierover en implementeren ervan;
 • teams richting zelfsturend werken;
 • teams via storytelling in functie van het creëren van verbinding tussen medewerkers.

De doelstelling en aanpak worden na afstemming tijdens een intakegesprek met de opdrachtgever bepaald.

Duurzame begeleiding: bij het coachen van teams wint men aan effectiviteit wanneer gekozen wordt voor meerdere sessies en een duidelijk verankeren van de begeleiding in de tijd.

Kernwoorden:
PRESTEREN _ AUTHENTIEK _ CONSTRUCTIEF _ ENTHOUSIAST (PACE)
/// BEWUST _ BESLIS _ BEWEEG (B³)

Focus via PACE - boeiende teamactiviteit rond belang van bedrijfscultuur, attitudes, waarden en beleving

Op zoek naar een teambuilding die inhoud én beleving/plezier met elkaar verbindt?
Fun and functional!

Je winst?

 • We leren je medewerkers focussen op de essentie, in handelen en communicatie.
 • Performanter presteren, instant én op langere termijn.  Performant zijn is besmettelijk!
 • Werken vanuit 'leading by example' waarbij jouw medewerkers worden uitgenodigd om de leiding te nemen, over zichzelf én anderen, met maximale impact en in lijn met de organisatiedoelstellingen.  Voorbeeldgedrag stimuleert en enthousiasmeert!
 • Je organisatie wordt veerkrachtiger, authentieker en constructiever.  Medewerkers komen 'met goesting' werken!

Voor 'Focus via PACE' teamactiviteiten, opgebouwd rond bovenstaande kernwoorden, werk ik samen met collega-coach Wim Rombaut, tevens auteur van het gelijknamige boek.

Interesse?  Je kan je kenbaar maken via ‘Stel je vraag’.

Tarieven op aanvraag via ‘Stel je vraag’.

 

Offertes op maat

Uiteraard is een pak op maat veelal beter en kwalitatief hoogstaander dan het standaard aanbod van confectie. Ik ga altijd vooraf met de opdrachtgever het gesprek aan om net die opleiding aan te bieden welke in jouw organisatie het verschil maakt en de referentie wordt.

Bij het leveren van maatwerk en/of bij een engagement voor verschillende opdrachten gespreid in de tijd, evenals bij een langdurige opdracht voor individuele coaching of het coachen van meerdere medewerkers van éénzelfde bedrijf zal een aantrekkelijk financieel voorstel op maat worden gemaakt.

 

Algemene voorwaarden

1. Facturen zijn via overschrijving betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Bij niet betaling op de vervaldag (uiterlijk 14 dagen na factuurdatum), worden ze ambtshalve verhoogd met een interest van 12% per jaar, berekend per maand of per fractie van een maand en dit zonder verwittiging.

3. In geval van niet betaling binnen de 30 kalenderdagen na de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ambtshalve met 15% vermeerderd, met een minimum van 100€, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd de intrest en inningskosten.

4. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren uiterlijk binnen de 8 dagen na dienstverlening (prestatiedatum) of ontvangst van de goederen (leveringsdatum).

5. Door enkel het feit de dienstverlening en/of goederen te aanvaarden, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden.

6. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken in het rechtsgebied Gent bevoegd.