Waarom coaching en training aanbieden onder de naam Story_Of_The_Wolf?

Eerlijk, vooreerst ik vind het best goed klinken en bovendien vind ik het leuk om via storytelling mijn aanpak als coach en trainer te mogen toelichten. Een beetje mystiek maakt het spannend en het ontdekken waard, vind je niet?

Waar ik mij - binnen de context van Story_Of_The_Wolf - naar richt is het coachen, trainen en begeleiden van mensen met goesting. En coaching is het faciliteren van denken en leren, en verbeelden of verpakken via een verhaal helpt dan om zaken ietwat apart te kunnen voorstellen, bv. vanuit een verrassende invalshoek die ruimte geeft en aanzet tot nadenken.

Het wolvenverhaal over twee vechtende wolven (zie homepage) gebruik ik als metafoor voor de interne dialoog in eenieders hoofd. In dit geval het hoofd van mijn gesprekspartner, en … als we samen in zee gaan, mogelijks dat van jou.

Wat jouw verhaal ook is, jij bepaalt welke wolf in jouw verhaal wint.
De coach is observator en facilitator.
Jij denkt, jij beslist, jij beweegt.

De subtiele link tussen ‘Story_Of_The_Wolf’ en ‘SWOT analyse’

De alom bekende en in managementkringen veel gebruikte SWOT-analyse omvat 4 uitgangspunten voor onderzoek: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Door vanuit Story_Of_The_Wolf het acronym S_O_T_W te vormen kreeg dezelfde lettercombinatie een andere volgorde en dito focus, namelijk Strengths, Opportunities, Threats en Weaknesses. Noem het een verborgen stukje constructieve slimheid!

Als startpunt van een S_O_T_W analyse bekijken we samen de sterktes en opportuniteiten, evenwel zonder daarbij blind te willen zijn voor mogelijke bedreigingen en zwaktes. Een goede analyse vraagt immers om volledigheid en een 360° kijk. Ik begin dus met het kijken naar kracht, kunde, mogelijkheden en goesting. Deze constructieve focus zal je denkproces richting beslissing een enthousiasmerende boost geven. We gaan samen vanuit de aanwezige talenten en diverse mogelijkheden onderzoeken of jouw idee of standpunt een echte keuze en volwaardig engagement kan worden. Zie ook rubriek Methodiek.

Ben jij klaar voor de volgende stap?
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Coaching door S_O_T_W kan je daarbij helpen!

En - voor de purist in velen van ons -, “Wat doen die streepjes tussen de letters?”. Zij maken letterlijk de verbinding tussen de 4 letters. Verbinden is immers essentieel binnen een coachingsproces en bij interactie tussen mensen in het algemeen.

Je staat er misschien niet meteen bij stil maar iedere actie die je onderneemt heeft invloed, soms amper merkbaar en beperkt, soms bepalend voor jezelf en je omgeving. En af en toe is er een “life-changing event”.

Het verhaal over de impact van het uitzetten van een wolvenroedel in het Yellowstone National Park illustreert dit op een krachtige, duidelijke manier. De wolven veranderen een volledig ecosysteem en zelfs de loop van rivieren. Gewoon door er te zijn, door wolf te zijn.
Laat je inspireren door dit wonderbaarlijk verhaal van interactie en bekijk de video en bedenk daarbij welke wolf jijzelf bent voor jouw omgeving.

De subtiele link tussen ‘Story_Of_The_Wolf’ en de wolvenroedel in Yellowstone National Park - USA

De wolven hebben – zonder zich daar bewust van te zijn – een enorme impact op de omgeving die hen omringt. Dat heb je daarnet kunnen merken in het filmpje. Verander wolven door bv. bijen, vogels of planten en je krijgt gelijkaardig effect. Een wereld in of uit balans. Tijdelijk, want ik heb me laten vertellen dat de natuur zichzelf herstelt. En ik ben geen natuurkundige en toch geloof ik het ergens wel. Is wachten tot de natuur ingrijpt een optie? Ja, al wil ikzelf liever niet wachten op rampspoed en nadien hopen op herstel. Waar ik kan ingrijpen steek ik de handen uit de mouwen en bouw ik liever zelf aan een wereld waar we allen beter van worden. Ik noem het de Story_Of_The_Wolf benadering, kiezen om zelf je verhaal te schrijven, kiezen voor je eigen keuze. Verbinden met jezelf om vandaaruit verbinding met de andere te maken. Weten wat je wil, kiezen voor wat je wil, écht gaan en staan voor wat je wil!

Story_Of_The_Wolf helpt je bij het bepalen en bereiken van je doel. Voor jezelf, je onderneming, voor wie en wat je lief is.

Ik ben geen wolf. Gelukkig maar. Ik ben dus eigenlijk wel blij om ‘mens onder de mensen’ te zijn. Het verschil zit hem in de kop, of het hoofd zo je wil. Wat binnenin ons hoofd - al dan niet- gebeurt maakt hier het verschil.

En dat verschil - tussen kop of hoofd -, daarvoor ben ik dankbaar. Geen louter primitief denken, geënt op overleven, op het vermijden van gevaar en op de eeuwigdurende zoektocht naar eten.
Als mens telkens weer kunnen nadenken, doordenken, dromen en daarbij het verschil maken voor onszelf én anderen. Goed of slecht, aan ons de keuze. Maar hoe vaak slagen we er in om de “juiste” keuzes voor onszelf en anderen te maken?

Wat het ons vaak moeilijk maakt zijn de vele verwachtingen. Verwachtingen eigen aan ons mens-zijn, aan hoe we leven, aan het ‘samen leven’ in onze samenleving. Ontelbare, directe en indirecte, verwachtingen vanuit onszelf naar onszelf en naar anderen toe, en van anderen naar zichzelf en naar ons toe. ’t Is best wel verwarrend en vermoeiend. Steeds wisselende ervaringen en prikkels, aangenaam en moeilijk tegelijk, veelal beheersbaar en toch ook soms chaotisch, het zalige rusten of pijnlijkere afzien. Binnen snel veranderende contexten en de hectiek van vandaag wordt het steeds moeilijker om rechtop te blijven, o.a. dixit de vele nieuwsberichten over burn-, bore- en andere outsen. De auto’s van vandaag zijn vele malen complexer dan pakweg 15 jaar geleden. De chauffeur van vandaag is dezelfde als toen. Got the picture?

Het is voor ieder van ons een hele klus om steeds weer

  1. een helder zicht te krijgen op de VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex en Ambigious) rondom ons, en
  2. een duidelijk en eerlijk inzicht te verwerven met betrekking tot het eigen functioneren en handelen.

(Over)leven in de wereld van vandaag zorgt als vanzelf voor uitdaging. Als we daar eigenhandig - en veelal onbedoeld - nog wat complexiteit aan toevoegen, bv. gevoed door een denken dat niet meer op punt staat, dan wordt het al helemaal een opdracht. Met sleur- en trekwerk tot gevolg. Tot de verbinding breekt.

Nu, erg is dit niet. Eenieder die verantwoordelijkheid wil opnemen voor zichzelf en voor anderen zal al eens de bal misslaan. Niks mis mee, al is voorkomen altijd beter dan genezen. Falen en slagen, vallen en opstaan. Vandaag succes en in de zon, morgen zoekend naar adem na een zoveelste ontgoocheling. Je vraagt je af: “Waar loopt het mis?”. Antwoord: “In dat hoofd!”, of die kop zo je wil. En dat is nu net waar ik mij als coach naar richt, jouw hoofd en wat daarbinnen gebeurt.

Ik ben geen psycholoog, noch psychiater. Ieder z’n vak. Wanneer er van een ziektebeeld sprake is dan verwijs ik je graag door naar specialisten. Coaches helpen gezonde mensen om gezonde keuzes te maken. Als coach wil ik niet denken in jouw plaats. Coaches brengen geen inhoudelijke ervaring in, ook al is die soms wel aanwezig. Als coaches werken we met slimme methodes en stellen we onze expertise ter beschikking om jouw denken te ondersteunen en vorm te geven.  Of zoek je toch een ondersteuning die anders is dan coaching … Dan wissel ik van wolvenvacht en word ik je consultant of adviseur en denk ik inhoudelijk actief met je mee.  En dan komen de vragen: “Hoe doe je dat dan, dat coach zijn?”, en “Hoe kan jij mij helpen bij het maken van een keuze of verwerven van een inzicht?”.

Eenvoudigweg, door actief te luisteren naar jouw verhaal, en door dat verhaal via het stellen van vragen extra kleur en diepgang te geven. Door verwonderd te kijken, waardering te uiten, door voorzichtig te inspireren, en zelfs door het beluisteren van intonaties of door te kijken naar je houding en je daarover feedback te geven. En waar nodig ook door te confronteren en te objectiveren. Te helpen relativeren en/of activeren. Bij het stellen van vragen spiegel ik wat jij mij vertelt en wat ik bemerk.

Als coach of adviseur sta ik in de schaduw, jij vangt de zon.  Daar zit mijn engagement.